Historien om Myrabåtene startet på 1950-talet

Allerede i 1956 startet Arnfinn Kulø opp med plastbåtproduksjon på låven sin, i Myra, Kristiansund.
Etter litt prøving og feiling kom han frem til ett båtskrog som var godkjent for både lettbåter til sildeflåten fritidsbruk..

Stor produksjon, fra 10 til 25 fot

Kulø flyttet båtproduksjonen til et nedlagt kleppfiskanlegg. Og utover 1960-tallet økte produksjonen, og båter ble produsert i forskjellige størrelser og til forskjellige formål. 
Båter fra 10 fot til 25 fotere med selvlensende dekk. Sverige importerte rundt 30 båter i måneden i slutten av 60-tallet, særlig en 21 fots snekke var populær.

Myra – eit begrep langs norskekysten

Kystfolket, de som vokste opp på 60-, 70- og åttitallet kjenner alle til de solide og sjødyktige Myrasjarkene. Disse sjarkene har vært produsert i en årrekke, men etter hvert ble kostnadene for store i forhold til konkurransen fra båtbyggerne i Europa.

Den tradisjonelle myra blir produsert i Baltikum

Heldigvis har båtformene blitt tatt godt vare på og vi kan nå presentere flere modeller, som kommer til å bli produsert på et norsk båtverft i Latvia.
Vi kommer til å starte produksjon av Myra 800, Myra 31 og Myra 34, med bruk av de gamle formene, men med modernisert bygging og interiør.
Med andre ord kommer det snart en Myrasjark til en havn nært deg.

Gamle og nye eiere av myrasjark

Mange har allerede bedt om tilbud på ny Myrjark, noen etter å ha hatt Myrasjark i flere tiår, men ønsker nå å oppgradere båt og utstyr.
Våre tradisjonelle Myrasjarker blir nå produsert i Baltikum, grunnen er kraftig konkurranse på byggepris, men båtene blir likevel bygget på norskeid verft.

Nye alternativ til den tradisjonelle Myrasjarken

Vi har i sammen med erfarne fiskere jobbet med alternative sjarkmodeller, både større deplassementskrog og moderne hurtigsjarkskrog og tegninger er klare for båter opp til 49 fots myrasjarker.