Fra Sjøfartsdirektoratet aug 2020
Les alt her

Fartøy som bygges nye, som ikke er i registeret over norske fiskefartøy (merkeregisteret) fra før,og alle fartøy som innføres fra utlandet skal ha Fartøyinstruks før fart.

LINK TIL -> «Nytt regelverk for fiskefartøy under 15 meter»  har mer informasjon om overgangsordninger for fartøy bygget før 1. juli 2014.

Hvordan få fartøyinstruks første gang?

  1. Sjekk når ditt fartøy skal kontrolleres (tabellen over)
  2. Reder/fører kontakter et godkjent foretak.
  3. Godkjente foretak gjennomgår fartøydokumentasjon og gjennomfører inspeksjoner om bord. Kontrollskjema fastsatt av Sjøfartsdirektoratet brukes.
  4. Når inspektør fra det godkjente foretaket har vært om bord og funnet at fartøyet og dokumentasjonen i orden, får fartøyet fartøyinstruks.

Gebyr for fartøyinstruks

Alle fartøy som har gyldig fartøyinstruks fra godkjente foretak, får et årsgebyr (grunngebyr) fra Sjøfartsdirektoratet.

Hvis fartøyet er i størrelse fra og med 8 meter (fiskefartøy fra og med 9 meter), men under 10 meter blir årsgebyret 3 746 kroner.

For fartøy fra og med 10 meter, men under 15 meter blir årsgebyret 5 618 kroner.

Grunngebyret skal blant annet være med å finansiere regelverksutvikling, uanmeldte kontroller i næringen og godkjenning/oppfølging av godkjente foretak. Gebyret blir utsendt fra Statens innkrevingssentral i siste del av mars 2020.

Hvor ofte skal fartøyet ha periodisk kontroll?

Fartøy under 9 meter:

Skal gjennomføre førstegangskontroll hos godkjente foretak. Deretter periodiske egenkontroller som reder utfører selv.

Fartøy mellom 9 og 10,67 meter:

Periodiske kontroller hos Godkjente foretak hver 60 måned. Egenkontroll skal utføres hver 30 måned etter siste kontroll ved godkjent foretak, og kan finne sted inntil seks måneder før eller etter denne dato.

Fartøy over 10,67 meter:

Periodiske kontroller hos godkjente foretak hver 30 måned.

Fartøysbegrensningsområde

• Fartøy under 6 meter største lengde, eller åpent fartøy uansett størrelse, kan ikke benyttes i større fartsområde enn Fjordfi ske.
• Dekket fartøy med største lengde 6 til 8 meter kan ikke benyttes i større fartsområde enn Bankfi ske I.
• Dekket fartøy med største lengde 8 til 10,67 meter kan ikke benyttes i større fartsområde enn Bankfi ske I.
I perioden 15. mai til 30. september kan farts området utvides til
Bankfiske II, begrenset til 100 nautiske mil fra grunnlinjen.
• Dekket fartøy med største lengde 10,67 til 15 meter kan ikke benyttes i større fartsområde enn Bankfiske I
———————————————————————–

Noen grunnregeler for fiskebåter

Førstegangskontroll hos godkjent foretak

Det nye regelverket innebærer at alle fiskefartøy med største lengde 8 til 10,67 meter nå må gjennom en førstegangskontroll hos et av Sjøfartsdirektoratets godkjente foretak. Tidligere har det ikke vært krav om slik kontroll av fartøy med største lengde mindre enn 10,67 meter.

Kontroll av fartøy med største lengde fra 8 til 9 meter

Etter fullført førstegangskontroll hos godkjent foretak vil det utstedes en fartøy instruks for det enkelte fartøy. Fartøyinstruksen har ingen utløpsdato, men for at den skal være gyldig, må periodiske egenkontroller gjennomføres av fartøyeier. Egenkontrollene skal gjennomføres hver 30. måned i samsvar med sjekkliste fastsatt av Sjøfartsdirektoratet (Skjema nr. KS-0317 B), og skal innrapporteres til Sjøfartsdirektoratet.

Elektrisk

Fartøy med største lengde under 8 meter (som ikke er underlagt kontroll ved godkjent kontrollforetak) skal ha installasjonsbevis utstedt av elektro­installatør (gruppe L).

Redningsutstyr

Kravene til redningsutstyr endres slik at alle dekkede fartøy fra 6 til 15 meter skal ha redningsflåte. Fartøy med en besetning på tre personer eller færre kan ha redningsflåte i henhold til standarden ISO 9650-1 (group A), som i tillegg har flyteegenskaper slik at den kan flyte opp etter å ha blitt utløst fra ned­dykket tilstand av en hydrostatisk utløser.

Tabell 2: Frist for godkjenning av stabilitetsberegninger

Gjelder kun fartøy over 8 meter