Hybrid toskrogsløsning

Batteribank

AC grid – kontroller

Enkeltskrogsfartøy

Enkeltskrogsfartøy, stor batteribank

Mulige løsninger

Mulige løsninger

Katamaranløsning, eller dobbeltinstallasjon

SYSTEMOVERSIKT